Organizator:

FERN Forum Ekologicznych Rozwiązań dla Nieruchomości 2023

Podziel się

 

9:30                  otwarcie recepcji, rozmowy przy kawie

 

10:00                start konferencji, powitanie

 

10:15-10:45      wykład inauguracyjny

 

10:45-11:50      Przyszłość budownictwa: innowacje a aktualnie dostępne rozwiązania,

czyli jakie zmiany nadchodzą w budownictwie. Jak można optymalizować budowę, aby była nie tylko tańsza, lecz także bardziej przyjazna środowisku?

- ekologiczne wdrożenia, które przełożyły się na zyski firmy

- innowacje a ekologia

- technologie budowania: tradycyjna in situ, prefabrykowana, drukowana materiały przyszłości

 

11:50-12:00      case study 1

 

12:00-12:15      przerwa kawowa

 

12:15-13:00      Certyfikacja ASAP,       

czyli jak zawczasu planować inwestycję komercyjną, by potem na siłę nie dorabiać do  niej certyfikatu.

- certyfikacja obiektów komercyjnych – kompleksowe podejście

- dynamika zmian certyfikatów

- przegląd i ranking certyfikatów, (szybkość uzyskania, różnice w kosztach, realny wpływ na środowisko)

- paszporty materiałów budowlanych i inne nowe certyfikaty

 

13:00-13:10      case study 2

 

13:10-14:00      Certyfikat do aktu notarialnego,

czyli czy mieszkaniówka potrzebuje certyfikacji.

 - czy nie lepiej środki przeznaczone na certyfikację wydać na adaptację ciekawych rozwiązań ekologicznych w budynku?

- co narzuca prawo, co planuje UE, a co realnie realizują deweloperzy?

- przegląd i ranking certyfikatów

- różne składowe kosztów certyfikacji

 

14:00-14:30      brunch

 

14:30-15:40      Adaptacje obiektów oraz zagospodarowanie pustostanów     

Adaptacje a wyburzenia. Czy budynek biurowy możemy przekształcić na mieszkalny i odwrotnie?

- jak projektować, aby taka zmiana była możliwa do realizacji niskim kosztem, a budynki były odporne na kryzysy?

- jak fala uchodźców wpływa na akcelerację rozwiązań i realizacji?

- zyski z adaptacji (np. odliczenie darowizny – pozostałości z budowy)

- współpraca międzysektorowa

 

15:40-15:50      case study 3

 

15:50-17:00      GOZ w praktyce,

czyli jak z głową i zyskiem projektować w taki sposób, aby wdrażać ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego w budownictwie.

- co to jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego – i dlaczego trzeba się tego dowiedzieć

- pełen obraz, czyli jak projektować budynki z myślą o ich rozbiórce po latach

- nowa droga transformacji w budowlance: recykling elementów i materiałów budowlanych

- koniec życia obiektu czy życie obiektu bez końca?

- zyski z GOZ

 

17:00              late lunch

 

21:00              wieczorna integracja w restauracji Przystań

 

 

 

9:40                  rozmowy przy kawie

 

10:00                start drugiego dnia konferencji

 

10:00-10:20      Co z CO2,

                        czyli czy ktoś dokładnie policzył normy?

- czy kraje Unii Europejskiej radzą sobie z ograniczeniami emisji i zobowiązaniami klimatycznymi?

- jak liczyć emisje – na przykładzie konkretnej inwestycji.

 

10:20-11:10      CO2 – waluta przyszłości,                          

czyli czym i za co płacimy – i o co ten cały dym.

- co nam robi dwutlenek węgla, skąd się bierze w budynkach i dlaczego tak istotne jest ograniczanie jego emisji?

- jak to robić w budynkach komercyjnych,

- a jak – w mieszkaniowych.

 

11:10-11:20      case study 4

 

11:20-11:35      przerwa kawowa

 

11:35-12:35      Miasto odporne na zmiany klimatu,                           

czyli jak przeżyć w dżungli z betonu.

- jak kształtować politykę miast, by były odporne na coraz szybciej zmieniający się klimat?

- różne strategie adaptacji: miasto gąbka, miasto 15-minutowe, smart city, miasto bank materiałów budowlanych - jak połączyć różne ścieżki, by nie zejść na manowce?

- polskie miasta w światowych inicjatywach - na przykładzie Wrocławia i programu ONZ MCR2030 – Resilience Hubs

- metody na rosnący poziom mórz i oceanów

 

12:35-12:45      case study 5

 

12:45-13:30      Powrót do korzeni,

czyli biodegradowalne technologie w budownictwie oczami projektanta, wykonawcy i inwestora.

- wieże z drewna, beton z konopi, dachy ze słomy – wracamy do sprawdzonych sposobów?

- z czego będziemy budować, gdy normy emisji jeszcze wzrosną?

- czy to się opłaca? 

- jak walczyć z barierą mentalną?

 

13:30-13:50      brunch

 

13:50-14:50      Dlaczego PRS-y muszą być eko                           

 i ile to właściwie kosztuje?

- rozwiązania eko a koszty utrzymania obiektu

- czego wymagają inwestorzy poszukujący nowych budynków pod najem instytucjonalny?

- PRS kontra Kowalski: czy klienci indywidualni wymagają mniej, czy tylko chcą mniej zapłacić?

- jaki certyfikat wybrać, aby łatwo sprzedać budynek pod PRS?

 

14:50-15:30      W dżungli ekoparagrafów,

czyli zmiany prawne a przyszłość budownictwa.

 

15:30-16:00      ESG – jak dobrze raportować E?

 

16:00                lunch i zakończenie pierwszej edycji konferencji FERN

                           

PROGRAM DO POBRANIA